Zamówienie nr: 75203/KA  data: 29-11-2021 
Zamawiamy: 
Symbol Nazwa Artykułu Kolor Ilość
sztuk
Cena jedn. netto zł Uwagi dodatkowe
Adres zamawiającego:
Nazwa firmy: NIP:
Ulica i nr. lokalu: Kod/Miasto:
Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko: Godziny pracy: E-mail:
Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: Fax:
Adres dostawy (wpisz jeśli jest inny od adresu zamawiającego):
Nazwa firmy:
Ulica i nr. lokalu: Kod/Miasto:
Adres do korespondencji (wpisz jeśli jest inny od adresu zamawiającego):
Nazwa firmy:
Ulica i nr. lokalu: Kod/Miasto: